Whiskyvereniging Uisge Beatha

Whiskyvereniging Uisge Beatha is in 2004 opgericht naar aanleiding van een bijeenkomst van dispuut De Gooise Matras van studentenverenging Pallas Athene, cshh.. De vereniging richt zich voornamelijk op het aanschaffen van vaten whisky met als doel deze te laten bottelen voor persoonlijk gebruik. De vereniging is in deze zin uitsluitend faciliterend van aard en werkt in het belang van haar leden. Daarnaast worden er op incidentele basis proeverijen en bijeenkomsten georganiseerd, met als doel om in een informele sfeer ervaringen en kennis uit te wisselen met betrekking tot een gezamenlijke interesse: Whisky. Bij de oprichting kende de vereniging 10 leden; allen lid van het dispuut. Inmiddels telt de vereniging meer dan 75 leden en is het voor niet dispuutsleden mogelijk om lid te worden van de vereniging en te participeren bij de aanschaf van een vat whisky. Om te participeren is lidmaatschap verplicht.

Het ontstaan van de vereniging

Al jaren is het de gewoonte dat er whisky gedronken wordt tijdens de dispuutsweekeinden van dispuut 'de Gooise Matras'. Tijdens één van de dispuutsweekenden valt er een folder van Bruichladdich uit de koker van de fles. Het blijft niet onopgemerkt en de inhoud wordt aandachtig gelezen: koop je eigen VAT whisky. Grote verhalen ontstaan later op de avond: 'Wij kopen dat vat.'. Enkele dagen later komt een van de dispuutsleden er nog eens op terug met de vraag: 'Wat als we nu eens de daad bij het woord voegen?'. Tien vrienden komen bijeen en voegen als opgemerkt de daad bij het woord. Om juridische en financiële onafhankelijkheid te waarborgen wordt gekozen voor de constructie van een vereniging. Uisge Beatha is geboren en kent vanaf de datum van oprichting een tiental leden; allen bezitten 1/10 aandeel van een vat Bruichladdich.

Aandelenconstructie

Doordat meerdere personen participeren bij de aanschaf van een vat whisky en er dus net zoveel meningen bestaan over de afhandeling van het vat is gekozen voor een aandelenconstructie. Ieder aandeel heeft evenveel stemrecht. Zo heeft iemand met twee aandelen in een vat twee keer zoveel stemmen als iemand die slechts een aandeel in bezit heeft. Andere voordelen van de aandelenconstructie zijn dat een lid zelf op een flexibele wijze kan bepalen hoe veel aandelen (en dus hoe veel whisky) men uit een vat wil aankopen en dat aandelen overdraagbaar worden. Afhankelijk van de inhoud van het vat worden er over het algemeen 40 of 50 aandelen in een vat uitgegeven. Elk aandeel is op die manier na botteling goed voor 5 tot 6 flessen whisky.

Groei

Al bij de aanschaf van het tweede vat wordt besloten ook nieuwe leden toe te laten tot de verenigingLid worden kan uitsluitend op voordracht van een lid en alleen op het moment dat er een nieuw vat wordt aangeschaft. Iedereen die participeert in een vat whisky moet lid zijn van de vereniging. Op dit moment kent vereniging Uisge Beatha meer dan 75 leden. Bij de aanschaf van een volgend vat is groei slechts een logisch gevolg. Er zijn al 11 vaten aangeschaft, waarvan er inmiddels 4 zijn gebotteld.

Activiteiten

Op dit moment richt de vereniging zich voornamelijk op de gezamenlijke aanschaf van whisky voor persoonlijke consumptie. Afgezien van een incidentele proeverij zijn nevenactiviteiten nog niet opgepakt. Vanuit de leden is de vraag hiernaar ook nog niet naar voren gekomen.